University Work – Print

screen-shot-2017-01-02-at-22-46-50

Salford Star (University Project), November 9, 2015

Screen Shot 2017-01-10 at 23.36.57.png

Salford Star (University Project), November 23, 2015

Screen Shot 2017-01-10 at 23.37.49.png

Quays News (University Project), December 9 2016, pages 5, 7 & 9

screen-shot-2017-01-10-at-23-39-14

Quays News (University Project), December 14 2016, page 5

Screen Shot 2017-01-10 at 23.40.35.png

Quays News (University Project), December 16 2016, pages 4 & 6

Screen Shot 2017-01-10 at 23.41.55.png